> <

Historia chóru • histaria chóru męskiego pochodnia

Chór Męski „Pochodnia” z Częstochowy


Chór Męski „POCHODNIA” jest jednym z najstarszych polskich chórów męskich. Powstał w Częstochowie w listopadzie 1930 roku. W roku 1953 związał się z Rzemiosłem Częstochowskim i działał pod nazwą Rzemieślniczy Chór Męski „Pochodnia”. Od kwietnia 2002 roku zespół zarejestrował Stowarzyszenie Śpiewacze „Pochodnia” przy Rzemiośle Częstochowskim i pod tą nazwa działa obecnie.

 

W swoim bogatym repertuarze chór „Pochodnia” zawarł utwory słynnych kompozytorów polskich i zagranicznych, pieśni ludowe, klasykę, muzykę współczesną oraz sakralną.

 

Podczas swojej 80-cio letniej działalności Chór koncertował w wielu miastach Polski oraz 27 krajach świata .Chór uczestniczył w wielu konkursach i festiwalach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Ostatnio: wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej w Loreto we Włoszech 2008 r. , wyróżnienie w III Międzynarodowym Festiwalu im. Edwarda Griega w Bergen w Norwegii  2009 r., I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie 2010 r., Grand Prix Regionalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej - Lgota Górna – Koziegłówki 2010 r., I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej – Lgota Górna – Koziegłówki 2011 r., III miejsce w Międzynarodowym Wrocławskim Festiwalu Chóralnym Vratislavia Sacra 2011 r.

 

Polski Związek Chórów i Orkiestr odznaczył Chór „Pochodnia” Honorowym Złotym Medalem. W roku 2005 z okazji jubileuszu 75-lecia Chór został odznaczony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego, nagrodą im. Wł. Reymonta za zasługi dla kultury polskiej oraz Listem Gratulacyjnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W listopadzie 2010 Chór obchodził Jubileusz 80-lecia i został wyróżniony Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia dla Kultury Polskiej, a 5 członków chóru otrzymało Medale Zasłużonych dla Kultury Polskiej.
Od roku 2007 „Pochodnia” jest organizatorem Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej. W roku 2010 Festiwal uzyskał rangę imprezy międzynarodowej.

 

Fonografia chóru : kaseta z utworami sakralnymi, trzy płyty CD : z muzyka poważną , rozrywkową oraz polskimi kolędami i pastorałkami, oraz płyta CD wydana przez Zarząd Główny PZChiO, na której „Pochodnia” występuje w gronie 10 najlepszych polskich chórów .

 

Aktualnie Chór liczy 30 członków, dyrygentem jest Anna Łuszczyk-Matyja absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Stowarzyszeniem Śpiewaczym „Pochodnia” kieruje zarząd pod przewodnictwem Marka Wojtala.

Ostatnie wideo

Relacja z Festiwalu 2017 przesłuchania

Ostatnie nagrania

Newsletter

Nasi sponsorzy