Stowarzyszenie Śpiewacze przy Rzemiośle Częstochowskim

Pochodnia

1930-2024

"Ci, którzy chcą śpiewać, zawsze znajdują piosenkę"
- Nieznany

Wydarzenia

Koncert #2

Występ chóru no 2

Koncert #1

Występ chóru no 1

Zespół

Aktualnie Chór liczy 25 członków, dyrygentem jest Jarosław Łyczba, a akompaniatorem Wanda Dudek-Kołodziejczyk. Stowarzyszeniem Śpiewaczym „Pochodnia” kieruje zarząd pod przewodnictwem Marka Wojtala.

Pochodnia

Chór Męski „Pochodnia” rozpoczął swą działalność w listopadzie 1930 r. Podczas wojny prężnie kontynuował swoją działalność jako chór partyzancki, by w 1954 roku związać się z Rzemiosłem Częstochowskim. W chwili obecnej pełna nazwa chóru to :„Stowarzyszenie Śpiewacze Pochodnia przy Rzemiośle Częstochowskim”.

Kwartet

Kwartet pochodni ktrókie info

Dolces Pueris

Kwartet „Dolces Pueris” wielokrotnie nagradzany. To czwórka wieloletnich chórzystów.

Prezes zarządu Marek Wojtal
Dyrygent chóru - Jarosław Łyczba
Vice-prezes zarządu Zbigniew Rogoziński