css templates

1930 - 2020

Stowarzyszenie Śpiewacze "Pochodnia"
przy Rzemiośle Częstochowskim 

HISTORIA CHÓRU

Chór Męski „Pochodnia” z Częstochowy

 

 Chór Męski „Pochodnia” rozpoczął swą działalność w listopadzie 1930 r. Podczas

wojny prężnie kontynuował swoją działalność jako chór partyzancki, by w 1954 roku

związać się z Rzemiosłem Częstochowskim. W chwili obecnej pełna nazwa chóru to :

„Stowarzyszenie Śpiewacze Pochodnia przy Rzemiośle Częstochowskim”. Zespól jest tym

samym jednym z najstarszych chórów męskich w Polsce. Wykonuje utwory słynnych

kompozytorów krajowych i zagranicznych, śpiewając utwory ludowe, muzykę współczesną

oraz sakralną. Przez ten czas zespół nie tylko zrósł się z Częstochową w jeden spójny

organizm, nie tylko połączył wysiłki kilku pokoleń niemal 1000 mężczyzn w pasji wspólnego

śpiewu, ale przede wszystkim dał przykład trwałości i historycznego kontinuum. Wartości tak

cenionej we współczesnym świecie. Niezmiennym pozostało jedno - widniejąca na piersi

każdego śpiewaka biało-czerwona tarcza z napisem ,,Częstochowa”. Nosiliśmy ten emblemat

podczas koncertów na scenach niemal wszystkich krajów Europy, a także w Ameryce

Północnej. W historii naszego zespołu odnajdujemy relacje jak Pochodniacy wydawali

bezpłatne posiłki dla ubogich dzieci, fundowali pomnik Moniuszki w parku 3 Maja, czy

uświetniali uroczystości miejskie. Może dlatego większość częstochowskich muzyków mówi

o chórze: ,,nasza Pochodnia”. Takich słów używali nieżyjący już: Edward Mąkosza,

Krzysztof Pośpiech, czy Bolesław Ocias. Każdy z nich oddał naszemu miastu część swego

talentu dedykując właśnie ,,Pochodni” swoje utwory. Szczycimy się także tym, że w naszym

gronie występowali muzycy młodszego pokolenia, którzy znani są z innych muzycznych

przedsięwzięć, jak: Aleksander Klepacz, Zespół Schamboo, czy Paweł Łowicki. Po raz

pierwszy „Pochodniacy” dumni byli ze swojej małej ojczyzny śpiewając w 1935 roku

podczas Dni Morza w Gdyni. Niemal 60 lat później koncertowali dla Królowej Elżbiety II

podczas Święta Maków w walijskim Cardif, będąc jedynymi cudzoziemcami

wspominającymi żołnierzy obu wojen światowych – w tym naszych polskich weteranów.

Podczas swojej 90-cio letniej działalności Chór koncertował w wielu miastach Polski oraz 27

krajach świata uczestnicząc w wielu konkursach i festiwalach zdobywając liczne nagrody

oraz wyróżnienia. W ostatnich latach zdobyliśmy m.in.: wyróżnienie w Międzynarodowym

Festiwalu Muzyki Sakralnej w Loreto we Włoszech 2008 r. , wyróżnienie w III

Międzynarodowym Festiwalu im. Edwarda Griega w Bergen w Norwegii 2009 r., I miejsce

w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie 2010 r., Grand Prix

Regionalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej - Lgota Górna – Koziegłówki 2010 r., I

miejsce w Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej – Lgota Górna – Koziegłówki

2011 r., III miejsce w Międzynarodowym Wrocławskim Festiwalu Chóralnym Vratislavia

Sacra 2011 r. Polski Związek Chórów i Orkiestr odznaczył Chór „Pochodnia” Honorowym

Złotym Medalem. W roku 2005 z okazji jubileuszu 75-lecia Chór został odznaczony Złotym

Medalem im. Jana Kilińskiego, nagrodą im. Wł. Reymonta za zasługi dla kultury polskiej

oraz Listem Gratulacyjnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W listopadzie 2010 Chór

obchodził Jubileusz 80-lecia i został wyróżniony Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia dla Kultury Polskiej, a 5 członków chóru

otrzymało Medale Zasłużonych dla Kultury Polskiej.

Od roku 2007 „Pochodnia” jest organizatorem Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej. W roku

2010 Festiwal uzyskał rangę imprezy międzynarodowej. Kilka lat temu staliśmy na scenie

Konserwatorium w Petersburgu, zdobywając zaszczytny srebrny medal wśród chórów

męskich z całego świata. W przeszłości zespól koncertował w Kanadzie oraz dwukrotnie na

audiencji u św. Jana Pawła II w Watykanie.

Aktualnie Chór liczy 25 członków, dyrygentem jest Jarosław Łyczba, a akompaniatorem

Wanda Dudek-Kołodziejczyk. Stowarzyszeniem Śpiewaczym „Pochodnia” kieruje zarząd

pod przewodnictwem Marka Wojtala.

DYRYGENCI

Władysław Leszczyński 1930 - 1936

Marian Zawodzki 1936 - 1949

Wacław Przytulski 1949 - 1963

Tadeusz Gorzelak 1963 - 1969

Wacław Przytulski 1969 - 1974

Krzysztof Skrzypczyk 1974 (II-IX)

Adam Mroczek 1974 - 1976

Włodzimierz Krawczyński 1976 - 1978

Bolesław Ocias 1978 - 1983

Włodzimierz Krawczyński 1983 - 1988

Przemysław Jeziorowski 1988 - 1989

Bolesław Ocias 1989 - 1992

Iwona Czarny 1992 - 1994

Jarosław Łyczba 1994 - 1998

Tadeusz Gorzelak 1998 - 1998

Włodzimierz Krawczyński 1998 - 2000

Jolanta Pinderak-Bielicka 2000 - 2005

Jakub Jurdziński 2005 - 2011

Anna Łuszczyk-Matyja 2011 - 2018

Jarosław Łyczba 2018 - obecnie

CHÓRZYŚCI

LISTA CHÓRZYSTÓW
KWARTET SOLOWY

LISTA KWARTETUDane adresowe

Stowarzyszenie Śpiewacze "Pochodnia" przy Rzemiośle Częstochowskim
42-200 Częstochowa, ul. Kościuszki 6
Prezes Zarządu – Marek Wojtal tel. 501 260 543
KRS: 0000107693
NIP: 9491697876
REGON: 151509413
KONTO BANKOWE: BNP Paribas 56 2030 0045 1110 0000 0422 1410Śledź nas: